Category Archives: ธุรกิจ

ลิฟต์ที่มีความสวย มีความเร็วรวมทั้งไม่มีอันตรายตามมายี่ห้อฐาน

ความรู้ความเข้าใจสำหรับในการลดการใช้พลังงาน
ก่อนจะมีการเทียบราคาลิฟต์ขึ้นรถ พวกเราต้องการเสนอแนะให้คนที่พอใจตระหนักถึงความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการใชัพลังงานน้อยลงของลิฟท์นั้นๆเนื่องด้วยลิฟท์เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะต้องใช้กำลังไฟฟ้าสำหรับเพื่อการเคลื่อนมากมายก่ายกอง

Continue reading

ราคาลิฟท์ขึ้นรถเพื่อการใช้งาน

ลิฟท์ที่บริษัทฯ พรีเซนเทชั่นนั้นเป็นลิฟท์ที่ผลิตภายในประเทศส่วนตัวตู้ขึ้นรถรวมทั้งประตูลิฟท์เท่าน้้น คอนโทรลลิฟท์เป็นระบบควบคุมด้วยระบบ Microprocressor แบบอัตโนมัติ

Continue reading

บริษัทลิฟท์ที่คุณจะเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ คุณภาพ รวมทั้งความปลอดภัย

บริษัท Technology Instruments Co.,Ltd. ประกอบไปด้วยกรุ๊ปบริษัทที่มีความแข็งแรงทางด้านธุรกิจในงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรมมาอย่างเป็นเวลานานกว่า 30 ปี

Continue reading

ลิฟต์แบบมาตรฐานทั่วๆไป ใช้ในตึก

ลิฟต์ขึ้นรถ

ลิฟต์แบบมาตรฐานทั่วๆไป ใช้ในตึก ไม่เป็นอันตรายและก็มีความเร็วสูง ที่จะตอบสนองต่อการใช้แรงงาน ไม่มีการจำกัดปริมาณชั้น

Continue reading